Kopia Całunu Turyńskiego, namacalnego dowodu cierpienia Jezusa Chrystusa, zawitała do OZ ZK w Zamościu.

Administracja Zakładu Karnego w Zamościu stworzyła ideę prelekcji o tematyce religijno–historyczno - naukowej. Pomysłodawcą i inicjatorem tej wspaniałej formy oddziaływania resocjalizacyjnego był kapelan Zakładu Karnego w Zamościu ks. Tomasz Źwiernik. Nad organizacją wewnątrz jednostki czuwał wychowawca od spraw kulturalno – oświatowych.

W dniu 30 IX.2019 r. w Oddziałe Zewnętrznym Zakłądu Karnego w Zamościu odbyło się spotkanie osadzonych z panią dr Anną Krogulską, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja” w Krakowie. Podobne spotkania Pani doktor prowadziła już na czterech kontynentach.

Zaprezentowana została jedna z najcenniejszych relikwi Kościoła Rzymskokatolickiego w postaci wiernej, pełnowymiarowej kopii Całunu Turyńskiego. Trwająca dwie godziny lekcja życia i śmierci, aż po zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, zgromadziła ponad 50 skazanych. Podczas spotkania osadzeni poznali historię „boskiego płótna”, która w pełni oddaje całą jego autentyczność, potwierdzoną zarazem współczesnymi badaniami naukowymi. Morałem płynącym ze spotkania było ukazanie skazanym nowej drogi życia, poprzez analogię z drogą Jezusa Chrystusa. Osadzeni winni obrać sobie cel i wytrwale dążyć do jego zrealizowania, a moc wiary sprawi iż go osiągną, a ich starania nie pójdą na marne. Najbardziej zbłąkana dusza może się nawrócić i wkroczyć w nowy wymiar rzeczywistości tworząc sobie lepszą przyszłość poprzez rozpoczęcie wszystkiego od początku. Wykłady o tematyce religijnej skłaniają osadzonych do głębokich refleksji nad samym sobą oraz szczegółowych rozważań odnoszących się do ich postępowania w nowym życiu do którego są codziennie przygotowywani poprzez oddziaływania resocjalizacyjne.

 

Autor/zdjęcia por. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej