W dniu 24 listopada 2021 r. odbyła się wizytacja wicewojewody Bolesława Gzika oraz płk. Dariusza Bernata Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

Pan wicewojewoda zapoznał się ze specyfikacją funkcjonowania jednostki Odzdziału Zewnętrznego w Zabłociu. Zwiedził obiekty mieszkalne i chwalił postępowe wzorce ekologiczne w postaci Pszczelej pasieki prowadzonej przy jednostce. Był mile zaskoczony wysoką populacją osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostki. 

 

Tekst i zdjęcie: mjr Jakub Jańczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej