Poranna kawa, kanapka z dżemem, herbata z cytryną, sok jabłkowy, lody truskawkowe, a nawet kapuśniak, ogórkowa czy grochówka, to wszystko jest możliwe dzięki pracy pszczół. Pisząc „pszczoły” mamy na myśli nie tylko pszczoły miodne, które znamy z wizyt w pasiece i podglądaniu uli, ale również puchate trzmiele czy pszczoły samotnice. Wszystkie one 20 maja obchodzą swoje święto.

Natura oparta na pracy pszczół

        Pszczoły żyją na Ziemi od ponad 50 milionów lat, a ich rola w utrzymywaniu równowagi ekosystemu Ziemi jest nieoceniona. Są odpowiedzialne za zapylanie ok. 70% gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw i podnoszą wydajność upraw. Niektóre z gatunków (np. migdały) bez pracy pszczół w ogóle by nie owocowały. A przecież pszczoły zapylają nie tylko rośliny użytkowe, ale również rośliny dzikie, tworzące różne ekosystemy lądowe. Te zbiorowiska roślinne produkują tlen niezbędny do życia, a także są odpowiedzialne za wiele innych usług ekosystemowych. Wyginięcie pszczół miałoby trudne do oszacowania konsekwencje dla ludzi i środowiska przyrodniczego Ziemi.

        Odział Zewnętrzny w Zabłociu ma możliwość przyłączyć się do celebrowanie tego wydarzenia. Administracja jednostki penitencjarnej podjęła wyzwanie promowania pszczelarstwa jako zawodu coraz mniej znanego i popularnego, a jednocześnie tak niezbędnego do życia ludzkości.
Obecnie przy OZ w Zabłociu prowadzona jest pasieka, w której to zamieszkuje dziewięć rodzin pszczelich obsługiwanych przez podopiecznych jednostki.

  Program ekologiczno - informacyjny "Bartnik"

Osadzeni odbywający karę w OZ Zabłocie mają możliwość uczestnictwa w programie ekologiczno - informacyjny "Bartnik", mającym na celu promowanie: proekologicznych postaw, umiejętności opieki nad rodzinami pszczelimi, ochrony środowiska naturalnego, dbałości o ekosystem. Obecnie trwa kolejna edycja programu, w której uczestniczy piętnastu osadzonych. Skazani z dużym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach teoretycznych realizowanych w formie wykładów prowadzonych przez doświadczonych pszczelarzy jak i praktycznych, organizowanych w pasiece poza oddziałem. Osadzeni z dużym zaangażowaniem wykonują wszystkie niezbędne prace pasieczne, zapoznają się ze specyfiką pracy pszczelarza, sprzętem niezbędnym do obsługi uli jak również szeregiem korzyści płynących z hodowli tych jakże pożytecznych owadów. Podczas realizacji programu poznają zagadnienia związane z gospodarowaniem pasieką oraz wszystkimi jej produktami.

Święto pszczoły przypadające na początku sezonu pszczelarskiego jest szczególnym dniem, w którym to każdy pszczelarz skłania się w stronę swoich podopiecznych życząc im i sobie dobrego oraz owocnego i zdrowego sezonu.


Opracowanie: mjr Jarosław Kuziora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej