Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-promujące pilotaż dla osadzonych, które poprowadziła mjr Joanna Turowska – starszy psycholog Aresztu śledczego w Lublinie, koordynator ds.mediacji i sprawiedliwości naprawczej w okręgu lubelskim.

Dyżury i mediacje w jednostkach penitencjarnych

Do udziału w projekcie pn.”Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zaangażowanych zostało 10 jednostek penitencjarnych, podlegających pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, w tym: Areszt Śledczy w Lublinie, Zakład Karny we Włodawie, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Zakład Karny w Chełmie, Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Oddział Zewnętrzy w Zabłociu, Zakład Karny w Zamościu, Oddział Zewnętrzny w Zamościu, Areszt Śledczy w Krasnymstawie oraz Zakład Karny w Hrubieszowie. Z wymienionych jednostek zostały utworzone dwie grupy zaangażowane w pilotaż, wg właściwości miejscowej odpowiednio Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Okręgowego w Zamościu.

Źródło: https://mediacjaisprawiedliwoscnaprawcza.pl/dyzury-i-mediacje-w-jednostkach-penitencjarnych/

Udział Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu w projekcie

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu bierze udział w w/w programie pilotażowym. Głównym celem projektu jest zmniejszenie powrotności skazanych do przestępstwa oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez zastosowanie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 20 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. W każdy wtorek w tutejszej jednostce dyżur pełni mediator. Osadzeni po zgłoszeniu dobrowolnej chęci mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych na temat mediacji, korzyści oraz zasad jej prowadzenia. Udział osadzonych w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

opracowanie: ppor. Paweł Jędrzejuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej