Program adresowany jest do wszystkich osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. Obecnie w programie uczestniczy 12 skazanych recydywistów penitencjarnych.

       "Zdrowa piramida potrzeb"

       Odnosząc się do możliwości tworzenia „zdrowej piramidy potrzeb”, której szczytem są zachowania poznawcze, powinna być utworzona możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu rękodzieła artystycznego. Tworząc osadzonym przestrzeń do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wpływamy tym samym na wzmocnienie poczucia własnej wartości.

        Celem programu jest kształtowanie przekonań i postaw u osadzonych, że stan środowiska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie im możliwości wpływania na zmiany w najbliższym otoczeniu. Uzyskujemy to przez aktywne podejmowanie działań sprzyjających utrzymaniu czystości środowiska i wykorzystywaniu wtórnych materiałów. Aktywne uczestnictwo w programie uczy osadzonych samokontroli, uwrażliwi na otaczający ich świat zewnętrzny, jak również potrzeby innych ludzi, oraz podniesie samoświadomość kompetencji do osiągania zamierzonych uprzednio celów. Osiągając te cele w trakcie programu, ułatwi się w znaczący sposób osadzonym powrót do funkcjonowania w społeczeństwie.

Skazani w ramach II edycji programu wykonali prace na VI Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą pracę wykonaną z wikliny papierowej "Papierowe Szaleństwo" organizowany przez Zakład Karny w Trzebini.

 

Opracował: mjr Jarosław Kuziora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej