W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu, w wolnym czasie osadzeni wyplatają i skręcają z gazet rękodzieła.

Gazety, które przygotowano dla osadzonych bezpłatnie przekazała redakcja „Wspólnoty Radzyńskiej”. Dzięki temu osadzeni mają zagospodarowany czas wolny, który w tym ciężkim, pandemicznym okresie jest jeszcze trudniejszy. Papierowa wiklina od kilku lat stała się formą resocjalizacji i pozwala zarazem przybliżyć umiejętności dawno zapomnianego zawodu plecionkarza.

 

opracowanie: ppor. Paweł Jędrzejuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej