14 maja 2021 roku ppłk Artur Ambrozik Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej podpisał nową umowę z  o zatrudnieniu skazanych.

         Lidertech sp. z o.o to firma działająca na rynku od 2005 roku w branży budowlanej. Docelowo zatrudnienie znajdzie tam trzech skazanych. Współpraca daje szansę na aktywizację zawodową osadzonych i odgrywa istotną rolę w procesie powrotu do życia społecznego.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej kontynuuje i docenia rolę programu "Praca dla więźniów" jako znaczącego narzędzie wzbudzenia w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw.

 

opracowanie: Katarzyna Miazio

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej