W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia skazani z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu brali udział w warsztatach rękodzieła w ramach realizowanego programu readaptacji społecznej pt. „Magia świąt- kartki zza kratki”. Prace, które wykonali zostaną przekazane ich najbliższym.

        Uczestnictwo w programie miało postać praktycznych zajęć warsztatowych, których celem było stworzenie namiastki świąt Bożego Narodzenia, zaszczepienie prawidłowych wzorców ich przeżywania, dokonanie refleksji nad własnym życiem i dotychczasowym postępowaniem, zaduma nad rodziną. Rezultatem katartycznego oddziaływania miało być więc osiągnięcie chwilowego zapomnienia o udręce życia, odskocznia od codziennej więziennej monotonności. Skazani nabywali umiejętności konstruktywnego redukowania napięć wewnętrznych i negatywnych emocji związanych z koniecznością spędzenia świąt w warunkach izolacji, a także doskonalili warsztat umiejętności interpersonalnych w zakresie efektywnej współpracy w zespole. Odkrywali i doskonalili wewnętrzny potencjał i zdolności, ćwiczyli cierpliwość, staranność i dokładność, o czym świadczy ilość i jakość wykonanych prac.

        Warsztaty plastyczne są dla skazanych pożytecznym sposobem spędzania czasu wolnego, pomagają im uporać się z negatywnymi emocjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Poprzez udział w programie osadzeni mają możliwość oddania się nastrojowi nadchodzących świąt, by móc we własny sposób nadać im kształt i znaczenie, podejmują wysiłek stworzenia pocztówek świątecznych, ze świadomością iż zostaną one przekazane bliskim im osobom w drodze korespondencji czy podczas widzenia.

Przygotowywanie ozdób świątecznych i praca w grupie wywołała u osadzonych pozytywne emocje i wprowadziła w przedświąteczny nastrój.
 

Opracowanie: st. szer. Agnieszka Kamińska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej