Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Od dnia 21 kwietnia 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej na okres 14 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
2) udzielanie osadzonym widzeń;
3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2.   Od  dnia 21  kwietnia 2020 r. do dnia 04 maja 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, uprawnienia osadzonych, o których mowa  w art 113 a § 3  kodeks karny wykonawczy  realizowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.
 
3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.  

Dyrektor Zakładu Karnego

w Białej Podlaskiej      

  /-/ mjr Artur Ambrozik    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej