W związku z przywróceniem w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej Oddział Zewnętrzny w Zabłociu z dniem 3 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

 W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

  • możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku (z wyłączeniem 3 i 4 czerwca 2021 r. jako dni wolnych od pracy),
  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba pełnoletnia,
  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Porządek udzielania widzeń:

  • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 83 375 19 60, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska_oz@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
  • Widzenia udzielane są w niedziele i czwartki w godzinach 8:00-16:00.

Od 1 lipca 2021 r., po dokonaniu analizy epidemiologicznej, planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem osób niepełnoletnich.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej