15 kwietnia 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wspólnie z członkami Motocyklowego Klubu Służby Więziennej „Prison Riders” oraz przedstawicielami Policji, uczestniczyli w akcji profilaktycznej ”Motocykle Czas Start”.

Akcja została zainicjowana przez młodszego wychowawcę działu penitencjarnego chor. Radosława Grabowskiego (który jest także założycielem Motocyklowego Klubu Służby Więziennej „Prison Riders”) wspólnie z komendantką policji w Kłobucku mł. insp. Mariolą Biskup oraz Dyrektorem Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michałem Krupą.

Na drodze krajowej nr 43 w Waleńczowie w powiecie kłobuckim policjanci zatrzymywali samochody, a następnie wspólnie z funkcjonariuszami częstochowskiego aresztu, członkami Motocyklowego Klubu Służby Więziennej z Częstochowy rozdawali przydatne broszury. Przypominali również, że dla wspólnego bezpieczeństwa każdy uczestnik ruchu drogowego musi zachowywać szczególną ostrożność, czujność oraz kulturę. Przypominali także, iż konsekwencją nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, brawury na drodze może być  utrata wolności i pobyt za więziennym murem.

Celem  akcji  było dotarcie do wyobraźni kierowców i zwrócenie uwagi na  problem, jakim jest duża liczba osób, które codziennie tracą życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Maria Warzecha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej