Od 7 grudnia 2020 r. funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej uczestniczą w akcji oddawania osocza i krwi dla osób potrzebujących, które zmagają się z ciężkimi objawami choroby COVID-19.

Od 7 grudnia 2020 r. funkcjonariusze i pracownicy Służby  Więziennej  uczestniczą w akcji oddawania osocza i krwi dla osób potrzebujących, które zmagają się z ciężkimi objawami choroby COVID-19.

Również funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie nie pozostają obojętni na apel płynący ze szpitali o oddawanie osocza przez ozdrowieńców i pomoc osobom, które ciężko przechodzą chorobę i wsparli powyższą akcję. W tym tygodniu pięciu funkcjonariuszy częstochowskiego aresztu odda osocze, natomiast trzech funkcjonariuszy odda krew. Wszyscy chętni mają możliwość oddawania osocza w Częstochowskim Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa przy ul. M. Kopernika 38., które od niedawna dysponuje tzw. separatorem osocza.

Osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów ma na celu  zblokowanie namnażania się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Oddawanie krwi i osocza, to nie tylko akcja,  ale przede wszystkim realna pomoc osobom bardzo chorym, którym bez tej pomocy będzie trudno wrócić do zdrowia.

Dziękujemy  funkcjonariuszom częstochowskiego aresztu za udział w tak szczytnej akcji.

 

              

tekst:  ppor. Maria Warzecha

zdjęcia:  zasoby SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej