Po raz kolejny funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie wsparli małych podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie „UFNOŚĆ” w Częstochowie. Niesienie bezinteresownej pomocy nie jest nam obce, a załoga częstochowskiego aresztu to ludzie o dużej empatii i ogromnych sercach.

Akcję zainicjował Zakład Karny w Wojkowicach, a przyłączyli się do niej funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym, z Aresztu Śledczego w Katowicach oraz funkcjonariusze z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

Aby nasza pomoc była racjonalna, adekwatna do potrzeb zwrócono się do ośrodka z prośbą o wykaz niezbędnych rzeczy i produktów. Dzięki temu zakupiono wymagane środki spożywcze (kaszki, soki, zupki), środki higieniczne, kosmetyki, zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego. materiały potrzebne do funkcjonowania ośrodka oraz pielęgnacji małych pacjentów.

W ośrodku prowadzona jest stacjonarna, całodobowa opieka nad dziećmi, tworząca optymalne warunki rozwoju, zapewniona przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarek oraz lekarzy. W placówce umieszczane są dzieci do trzeciego roku życia, a w uzasadnionych medycznie przypadkach pobyt dziecka może zostać odpowiednio przedłużony. W instytucji może jednocześnie przebywać 25 małych pacjentów z wielowodziem, uszkodzeniami neurologicznymi, wadami serca, wrodzonymi wadami genetycznymi, defektami związanymi z FAS oraz FAE. Przyjmowane są również dzieci zakwalifikowane do karmienia dojelitowego. Dzięki profesjonalnej opiece i leczeniu ośrodek daje dzieciom nowe życie.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc tym najbardziej pokrzywdzonym przez los maluchom.

 

Tekst i zdjęcia:  por. Maria Warzecha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej