W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, prognozowanym wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2  na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1064, poz. 464, Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53, poz. 472) w związku § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) zarządzeniem nr 122/2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie w sprawie kontynuacji działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), od dnia 27.11.2021 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie i Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym wprowadza się ograniczenia mające zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne w jednostce penitencjarnej.

Więcej informacji w zakładce  dla interesantów.

 

Tekst: por. Maria Warzecha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej