Sztuka to sposób na życie, oderwanie od rzeczywistości, pasja.. To część życia twórcy, to chociaż chwilowe "oderwanie od rzeczywistości" Czasem działa jak psychoterapia, oczyszczenie, Katharsis…

W październiku br. odbyły się już IV warsztaty malarskie zorganizowane w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „OKNO NA ŚWIAT – ARTETERAPIA MALARSTWEM CZYLI TWÓRCZA RESOCJALIZACJA”. Każde warsztaty to przełamanie oporów, braku wiary w swoje możliwości.

Celem programu jest kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie wzrostu samooceny osadzonych, poznawania przez nich nowych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań i talentu, kształtujących pozytywne przekonania na temat własnych możliwości osiągnięcia sukcesu oraz wykształcenie pozytywnych i konstruktywnych obrazów dotyczących własnej osoby, które prowadzić będą do zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa.

W ramach programu skazani biorą również udział w warsztatach: komunikacja, komunikat, mowa werbalna i niewerbalna, asertywność, umiejętność wyrażania swoich uczuć, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem tj. Arteterapia sposobem na stres.

Zaznaczyć należy, że wytworzone prace podczas programu przeznaczane są na cele charytatywne co również pozytywnie wpływa na poczucie wartości uczestników, wzbudza w nich empatię i chęć pracy by przyczynić się do pomocy innym.


Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej