W dniu 21 października br. zakończył się IX Międzynarodowy przegląd filmów o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu kpt. Ewa Igiel otrzymała statuetkę "Dobrego Łotra" w kategorii "Walory Resocjalizacyjne".

Życie, jako najlepszy scenariusz

Tegoroczna edycja „Prison Movie” przeszła już do historii. Wyłonienie laureatów tej edycji wcale nie było oczywiste i proste. Przy jednoczesnej różnorodności zgłoszonych materiałów uwagę zwracał wyrównany poziom zwłaszcza filmów produkowanych przez amatorskich wykonawców. Niemal we wszystkich produkcjach scenariusz i myśl przewodnia filmów dominowała w przekazie. Ich walor artstyczny, kompozycja, zdjęcia nie były tak szeroko komentowane przez jury, jak właśnie wartości jakimi kierował się film.

Festiwal jest miejscem prezentacji filmów o tematyce penitencjarnej z całego świata. Celem przedsięwzięcia jest promocja penitencjarnej sztuki filmowej w Polsce i na świecie. Patronat honorowy nad Festiwalem od początku jego istnienia sprawują: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Prezydent Olsztyna. W ramach wszystkich edycji Festiwalu obejrzano i oceniono niemal 170 filmów z Polski i z zagranicy.  

Happy Festivus

Festiwal z języka łacińskiego festivus znaczy wesoły, świąteczny, rzeczownik festiwal często łączy się z wyrażeniem radości, pozytywnych uczuć, ale i określeniem dobrych czynów oraz postaw. Niektóre źródła mówią także o edukacyjnym charakterze Festiwali. Wszystkie te znaczenia charakteryzują właśnie „Prison Movie”. To co stanowi o uznaniu i renomie naszego Festiwalu to wyjątkowe jury. Co roku towarzyszą nam znamienici eksperci. Swym dorobkiem naukowym, literackim, kulturalnym podnoszą rangę naszego festiwalu.  

Kto oceniał?

Przewodniczący jury festiwalu był pan Konrad Lenkiewicz filmoznawca, krytyk filmowy. To również felietonista, publicysta periodyków takich jak „Film”, „Ekran”, „Film na świecie”, animator kultury, społecznik. Pani Irena Telesz – Burczyk, aktorka, od 1975 zawodowo związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie.  W 1980 współtworzyła olsztyńskie struktury „Solidarności”. Uhonorowana nagrodą na festiwalu w Toruniu za najlepszą rolę kobiecą. Trzykrotnie otrzymała nagrodę publiczności w plebiscytach prasowych.  Honorowa Obywatelka Olsztyna. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Joanna Wańkowska – Sobiesiak: dziennikarka, autorka książek, oraz wielu reportaży drukowanych w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Pracowała jako dziennikarka w „Dzienniku Pojezierza” i „Gazecie Warmińskiej”. Była prezesem warmińsko - mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dr Adam Marzewski: Dyrektor Muzeum Zamku w Ostródzie, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Terenowej Rady Readaptacji Społecznej przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, przez 25 w Służbie Więziennej, obecnie także wykładowca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Dr Jerzy Czołgoszewski: adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na Wydziale Nauk Społecznych, długoletni staż zawodowy na różnych stanowiskach i szczeblach organizacyjnych w Służbie Więziennej aż do dyrektora biura w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Autor książek i artykułów poświęconych resocjalizacji, współtworzy Klinikę Penitencjarną. Bartosz Ordelewski: pedagog w Liceum Plastycznym w Olsztynie w dziedzinie historii sztuki, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studia magisterskie z fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Specjalizuje się w fotografii krajobrazowej i architektonicznej oraz fotografii przemysłowej i studyjnej.

W tym roku wyróżnienia przypadły filmom:

  • „Proskenion 2021” w reżyserii Rafała Nowaka, scenariusz zredagowany wspólnie z Katarzyną Chruściel. Reportaż został zrealizowany na podstawie programu resocjalizacji  w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Scenariusz uwypukla znaczenie arteterapii  w resocjalizacji, wykorzystania różnych formy sztuki w procesie zmiany postaw. Sztuka umożliwia bohaterom filmu artystyczną interpretację siebie. Film w sposób  szczególny zwrócił uwagę pani Ireny Telesz – Burczyk, i to właśnie pani Irena wręczyła statuetkę Dobrego Łotra. 
  • „Reżyserowie Życia” w reżyserii Norberta Kobryńczuka, Pawła Rozpłochowskiego, Bartłomieja Zarudzkiego i Krzysztofa Żybury. Film jest dokumentem ukazującym pracę zespołu Radiowęzła z Zakładu Karnego w Wołowie pod kierunkiem ppor. Sylwii Nosal - Szmorąg. Wkład wychowawczy w koordynację pracy zespołu zwrócił uwagę Jury Festiwalu. Wielorakość inicjatyw ukazuje proces zmiany wewnętrznej bohaterów, wglądu w siebie. Statuetkę Dobrego Łotra wręczyła Irena Fedorowicz Redaktor Naczelna Forum Służby Więziennej.
  • „Alytaus pataisos namams 60. ATSAKOMYBĖ – POKYTIS – ŻMOGUS”. Trzecie wyróżnienie, jako nagroda specjalna przypadła filmowi o podtytule odpowiedzialność – zmiana – człowiek, co było najlepszym uzasadnienie nagrody dla tej produkcji. Obraz ukazuje jaką drogę przeszedł Zakład Karny  w Alytusie na Litwie i jakie osiągał kolejne etapy w niełatwej historii swego kraju. Dobrego Łotra odebrała w imieniu twórców  Sonata Buzaitienė doradca w dziale organizacji Zakładu Karnego w Alytusie. Nagrodę w imieniu  Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego wręczyła Berenika Oklińska z Departamentu Kultury i Edukacji.

Nagrodę w kategorii Walory Resocjalizacyjne odebrała kpt. Ewa Igiel z Zakładu Karnego w Krzywańcu za film „Leśna Kolonia”. Reżyserka, a zarazem scenarzystka uwypukliła znaczenie w procesie resocjalizacji. Forma i kształt, wydźwięk emocjonalny jaki wnosi w pracę penitencjarną program "Leśna Kolonia" jest nie do przecenienia, budzi zachwyt i szacunek, podziw dla wysiłku jaki został włożony w realizację tego programu. Wypowiedzi bohaterek filmu zaś niebywale wzruszają. „Dobrego Łotra” wręczył gospodarz i organizator uroczystości ppłk Jarosław Stawski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie

Grand Prix Festiwalu przypadło filmowi „Dożywotniacy” w reżyserii Mikołaja Lizuta, który także napisał scenariusz dla tej produkcji. Film został zrealizowany dla Crime+Investigation Polsat. Jury Festiwalu poruszyła treść i przesłanie, które wzbudza emocje oraz refleksję nad naturą człowieka. Obraz ukazuje różnorodność profilu człowieczeństwa. Unaocznia złożoność ludzkiej osobowości. Poza tym wartko prowadzi akcję i przykuwa uwagę do samego końca.

Jak o tym filmie mówi sama producentka:

„należy dążyć do prawdy, także tej o człowieku choćby była najmroczniejsza”.

Statuetkę „Dobrego Łotra” wręczyła pani Agnieszka Warakomska-Poczobut reprezentująca Wojewodę Warmińsko Mazurskiego. W imieniu reżysera nagrodę odebrała pani Agnieszka Kubiak dyrektor ds. lokalnych produkcji i kreacji Crime+Investigation Polsat.

"To już IX edycja międzynarodowego  przeglądu filmow o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn „Prsion Movie“, jedynego takiego wydarzenia w naszym kraju. Festiwal jest doskonałą okazją do pokazania efektów pracy tych, którzy w wiezieniu widzą nie tylko karę, ale i człowieka z jego wrqażliwością na otaczający świat. Prezentowane filmy to efekt pracy ludzi wrażliwych, stojących po obu stronach więziennych murów. Bezcennym walorem festiwalu jest wpływ na przyswojenie przez skazanych wartości etycznych poprzez refleksję, która jest konieczna do zmiany postaw oraz kreowania siebie.
Gratuluję laureatom. Pragnę wyrazić podziw dla odwagi każdego, kto wziął udział w konkursie, poddając sie surowej ocenie zacnego grona jury. (...)

gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej

 

Patronat Medialny nad Festiwalem sprawowali Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska oraz Forum Służby Więziennej.  

Nagrody ufundowali Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Marszałek Województwa Warmińśko – Mazurskiego oraz Dyrektor Generalny Służy Więziennej.

Nasi sponsorzy, partnerzy naszej formacji wspierający naszą misję i ideę oraz organizację tegorocznej Gali Finałowej to firmy Dialtech i Thale, Przedsiębiorstwa Państwowe Setar z Siedlec i Odzieżowe z Sieradza. Pomagali i wspierali nas także Filharmonia Warmińsko – Mazurska i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych z Olsztyna. Niezmiennie liczyć też mogliśmy na Okręgowy Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i Zarząd Terenowy z Iławy.  

O oprawę muzyczno – tematyczną zadbała Warmia String Quartet w składzie:

Skrzypce: Michał Marcol oraz Marta Julia Pawłowska
Altówka: Fily Diakite
Wiolonczela: Esperanza Hernandez Muñoz

Dzięki Iławskiej Grupie Aktorskiej IGA w składzie Ewa Śmigielska, Danuta Rytel i Marcin Zając w sposób niekonwencjonalny, ale z poczuciem humoru uatrakcyjniono uroczystość.

Podczas Gali Finałowej gościliśmy delagację Departamentu Służby Więziennej z Litwy, która gościła w naszym regionie w dniach 18 – 21 pażdziernika 2021 r. w ramach wizyty studyjnej. Na Galę Finałową Festiwalu dotarli do nas  także przedstawiciele Zakładu Karnego w Alytusie w osobach:

  • Sonata Buzaitienė Adviser in Activities organization department Alytus correction house
  • Jurgita Masevičienė Resocialization senior specialist in resocialization Alytus correction house and Trade union Representative of Lithuanian Prie-trial investugations institute in Alytus correction house
  • Saulius Simonaitis Asset management department specialist

Którzy odebrali nagodę w imieniu Genadijusa Lepiochinasa Dyrektora Zakładu Karnego w Alytusie.

(…) Przygotowane produkcje filmowe o tej tematyce poruszają nasze sumienia i pozwalają nam przez chwilę wyobrazić sobie życie osoby pozbawionej wolności. Ten międzynarodowy festiwal stanowi miejsce spotkania i integracji środowiska zaangażowanego w pomoc więźniom. (…)Chodzi w nim o zniechęcenie młodych ludzi do wchodzenia w konflikty z prawem, do zastanowienia się nad swoimi wyborami, ale też o promocję pozytywnych postaw. (…) Poprzez dotarcie z filmami do publiczności następuje przemiana myślenia i postrzegania osób osadzonych w więzieniach. Jest to bowiem także twórczość pokazująca, że jej bohaterowie wykorzystali życiowe szanse, nawet jeśli wcześniej popełniali błędy.
(…) Wszystkim uczestnikom Gali Finałowej chciałby życzyć by ta uroczystość zasiała w każdym ziarno dobra, które będzie owocować w codzienno
ści.

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko  - Mazurski

 

Na koniec jeszcze raz gratulujemy laureatom, twórcom filmów, które pozostaną w naszej pamięci na długi… długi czas.

 

... i już dziś zapraszamy na kolejne święto filmów o tematyce penitencjarnej  X jubileuszowej edycji International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”

 

Do zobaczenia!

 

Tekst: mjr Magdalena Socha, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: por. Magdalena Pytel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej