Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał funkcjonariuszce Służby Więziennej, pełniącej służbę w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, stopień podporucznika

26 listopada 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał postanowienie w sprawie nadania pierwszego stopnia oficerskiego - podporucznika Służby Więziennej, absolwentom Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie - uczelni zawodowej służb państwowych,  utworzonej w 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Celem uczelni jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej - trzeciej największej formacji mundurowej w Polsce, każdego dnia czuwającej nad bezpieczeństwem obywateli i chroniącej społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

W roku akademickim 2019/2020 mury Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki opuścili pierwsi absolwenci studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów, którzy z powodzeniem zdali egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Wśród nich znalazła się takża funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Krzywańcu: Zastępca Kierownika Działu Ewidencji.

Obowiązujący w naszym kraju stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie pozwolił na zorganizowanie uroczystej promocji oficerskiej. Do każdego z awansowanych funkcjonariuszy Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, skierował jednak osobisty list gratulacyjny: "Dziś to Wy będziecie kształtować przyszłość i tworzyć historię polskiego więziennictwa. Dzięki Waszym wysokim kwalifikacjom polski system penitencjarny będzie mógł skutecznie działać w obszarach do których został powołany (…) Wierzę, że Wasza aktywność, zgoda z oficerskim etosem, będzie wzorem dla innych funkcjonariuszy".

Wręczając akty nadania stopnia oficerskiego, Zastpca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu, ppłk Marzena Grzelka złożyła seredeczne gratulacje awansowanej funkcjonariuszce oraz życzyła sił i motywacji do ofiarnego i pełnego zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych oraz pamięci o przyświecających naszej służbie wartościach.

Tekst: por. Piotr Hamera / mjr D. Zielińska

Foto: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej