W dniu 24 września br. gościliśmy w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu ogn. Łukasza Jęcz oraz mł. ogn. Marcina Serbę z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

W ramach programu resocjalizacyjnego sprzyjającego readaptacji społecznej „Akademia Domu Matki i Dziecka” zaprosiliśmy do tutejszej jednostki penitencjarnej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia dla skazanych matek oraz „Piastunek” Domu Matki i Dziecka z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Szkolenie obejmowało podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym - oraz w dużo bardziej szczegółowym zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom. W trakcie szkolenia osadzone matki dowiedziały się jakie procedury postępowania należy stosować w przypadkach: oparzenia, złamania, zakrztuszenia i opatrywania ran. Natomiast po zakończeniu części teoretycznej osadzone pod czujnym okiem specjalistów od pierwszej pomocy utrwalały zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach.

„Akademia Domu Matki i Dziecka” to kolejny program readaptacji społecznej realizowany w naszej jednostce penitencjarnej, który ma na celu wdrożenie do samodzielnego życia kobiet-matek odbywających karę pozbawienia wolności razem z dzieckiem, po zwolnieniu z zakładu karnego. Programem tym objęte są kobiety z ujawnionymi deficytami w zakresie planowania i gospodarowania czasem swoim i dzieci pozostających pod ich opieką. Główną sferą oddziaływania na skazane kobiety jest wdrożenie ich do prawidłowego pełnienia ról społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem roli matek.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze bryg. Piotrowi Jankowieckiemu, Komendantowi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze mł. bryg. Rafałowi Koniecznemu oraz ogn. Łukaszowi Jęcz i mł. ogn. Marcinowi Serbie za profesjonalną organizację szkolenia w miłej atmosferze oraz przystępną formę przekazu tak ważnej i wartościowej wiedzy.

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia: st. sierż. Kamila Poźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej