Szkolenia to nieodzowny element więziennej służby. Pozwalają poprawić skuteczność podejmowanych działań zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osadzonych.

Oprócz znajomości przepisów prawa, świadomości celów służby, umiejętność posługiwania się bronią palną oraz stosowania różnego rodzaju technik obezwładniającycyh są najważniejszym elementem wpływającym na bezpieczeństwo jednostki. Nic dziwnego, że szkolenia w tej materii odbywają się sukcesywnie, a udział w nich jest obowiązkowy. Tym razem miejscem ćwiczeń była strzelnica "Lis"  położona w leśnym ustroniu blisko miejscowości Bieżyce. Po przypomnieniu zasad użytkowania , funkcjonariusze pod okiem kierownika ochrony kpt.Mariusza Franczaka wykonali strzelania z czterech rodzajów broni - pistoletu P-99 Walther, pistoletu maszynowego PM-06 z celownikiem holograficznym, strzelby powtarzalnej Winchester i strzelby powtarzalnej Mossberg. Jednocześnie pod okiem trenera sztuk walki kpt. Zbigniewa Tomiałowicza przeprowadzono praktyczny pokaz podstawowych technik obezwładniających niezbędnych do skutecznego i prawidłowego stosowania środków przymusu bezpośredniego. Właśnie dzięki takim ćwiczeniom staramy się potem nie dopuścić do występowania zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwo jednostki i osób w niej przebywających, zwiększając tym samym komfort pełnienia służby.

tekst: kpt.Andrzej Freliszko

zdjęcia:kpt.Mariusz Franczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej