W ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „DAMY RADĘ” realizujemy w Zakładzie Karnym w Krzywańcu kolejny projekt pn. Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

W ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „DAMY RADĘ” realizujemy w Zakładzie Karnym w Krzywańcu kolejny projekt pn. Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Projekt jest  współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W ramach projektu kolejna grupa skazanych ma możliwość wzięcia udziału w treningu zastępowania agresji z elementami profilaktyki dyskryminacji - doskonalenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, w tym agresją i przemocą. W ramach warsztatów poruszana jest również problematyka przemocy w rodzinie, agresji, złości, dyskryminacji oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Warsztaty ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami oraz wdrażania tych umiejętności do codziennego funkcjonowania.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej