„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

W sali narad i odpraw służbowych Zakładu Karnego w Krzywańcu odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji. Na uroczystości obecna była kadra kierownicza jednostki oraz kierownicy działów ochrony i penitencjarnego, do których trafiło dwoje funkcjonariuszy. To kolejna z wielu już w tym roku tego rodzaju uroczystość. Warto podkreślić, iż od początku br. szeregi kadry naszej jednostki penitencjarnej zasiliło 20 funkcjonariuszy. Obrazuje to duże zainteresowanie naszą formacją.

Trafny wybór...

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski pogratulował nowo przyjętym trafności wyboru Służby Więziennej, jako formacji mundurowej, którą – od dnia złożenia roty ślubowania – będą ją teraz reprezentowali.  Funkcjonariuszem jest się nie tylko podczas służby w zakładzie karnym, ale reprezentuje się ją także poza murami więzienia poprzez swoją postawę, zachowanie i wybory – w ten sposób dyrektor podkreślił jak trudna i odpowiedzialna jest to praca.

...Trudne wyzwania

Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą teraz szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w SW. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

 

Tekst: por. Robert Stępniewski, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej