20 lipca 2020r. startujemy z realizacją kolejnej edycji „Leśnej Kolonii

XV EDYCJA „LEŚNEJ KOLONII” – INNA NIŻ DOTYCHCZAS

W tym roku z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa „Leśna Kolonia” realizowana będzie w zmienionej formule, jednak nie mniej ciekawej, połączonej bowiem z programem „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W ramach naszej współpracy powstał nowy projekt: „Leśna Kolonia – Lato w Teatrze …Przygody Pędrka Wyrzutka”.

 

CZYM JEST "LEŚNA KOLONIA"?

 

To autorski program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych, realizowany na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu od 2006 roku. "Leśna Kolonia" skierowana jest do skazanych kobiet będących rodzicami, które w trakcie odbywania kary nie mają możliwości systematycznego widywania się ze swoimi dziećmi z uwagi na ograniczoną władzę rodzicielską, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych lub zbyt dużą odległość dzielącą miejsce pobytu dziecka od zakładu karnego. Autorem programu jest Starszy Wychowawca kpt. Ewa Igiel. Program w 2015 roku zajął I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności. Na podkreślenie zasługuje fakt, że program ten jest jedynym tego rodzaju programem realizowanym w jednostkach penitencjarnych na terenie Polski.

                  

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Celem programu jest poprawa kontaktów i zacieśnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, przygotowanie skazanych do życia rodzinnego po opuszczeniu zakładu karnego i sprawowania właściwej opieki nad małoletnimi dziećmi. Pełen cykl programu zakłada udział skazanych w zajęciach podnoszących kompetencje społeczne (rola i obowiązki rodzica, komunikacja, asertywność), a jego zwieńczeniem dotychczas była organizowana poza obrębem zakładu karnego kolonia dla dzieci, nad którymi podczas trwania kolonii osobistą opiekę sprawowali skazani rodzice.

 

WYJĄTKOWA FORMUŁA TEGOROCZNEJ KOLONII

Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła nam zrealizowanie programu w dotychczasowej formule, która sprawdzała się przez kolejne 14 lat. Rozważano również, aby w tym roku zawiesić realizację programu.… jednak nie zamierzaliśmy się poddać … i zmieniliśmy formułę programu. W tym roku nasz projekt zrealizowany zostanie w formule korespondencyjno-objazdowej i będzie po raz kolejny realizowany wspólnie ze „Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan”. Dzięki wzajemnej współpracy w ramach „Lata w Teatrze” dzieci osób pozbawionych wolności wezmą udział w wyjątkowym dwutygodniowym procesie twórczym nastawionym na odbudowę i wzmocnienie relacji.

Pierwszego dnia dzieci otrzymają pocztą paczki z mapami kreatywnych zadań i materiałami do pracy na pełne dwa tygodnie, podczas których pozostawać będą w codziennym kontakcie z prowadzącymi i mamami. Dodatkowo młodzi uczestnicy każdego dnia otrzymywać będą zrealizowane przez prowadzących wspólnie z matkami na terenie Zakładu Karnego filmy obrazujące kolejne odcinki przygód „Pędrka” oraz wideo-wiadomości od mam.

W drugim tygodniu ekipa prowadzących odwiedzi każde dziecko w domu, kręcąc teledysk do stworzonej w ramach kreatywnych zadań piosenki i zbierając prace plastyczne dzieci. Scalone ze sobą elementy utworzą rzeźbę „Pędrka”, którą postawimy i uroczyście odsłonimy na zakończenie projektu na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Książką, która pomoże nam zbudować ten pomost, są „Przygody Pędrka Wyrzutka” Stefana Themersona, bajkowa opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i o społecznym przyzwoleniu na odmienność.

 

WARSZTATY POPROWADZIĆ BĘDZIE:

Agnieszka Bresler – prezeska „Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”, aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College. Laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia w 2018. Przez wiele lat współtworzyła wrocławską Fundację „Jubilo”, prowadząc działania teatralne adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2016 realizuje w kobiecych zakładach karnych i schroniskach autorski projekt „Kobietostan”, w ramach którego wyreżyserowała w Zakładzie Karnym w Krzywańcu spektakle: Maria K. (2018) oraz Wiera Gra (2019). Współtwórczyni Lata w Teatrze w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019 roku.

Agnieszka Bresler o "Leśnej Kolonii"

Magdalena Mróz - dramaturżka, pedagożka teatralna, tancerka flamenco, członkini „Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”. Absolwentka Wiedzy o Teatrze UAM oraz kursu dla instruktorów teatralnych w Teatrze Ochoty w Warszawie, uczestniczka Akademii Rzeczników Zmian w Fundacji Szkoła Liderów. Od 2011 pracuje jako Specjalistka ds. programowo-literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Prowadziła zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w Zespole Szkół nr 69 w Warszawie, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu czy Domu Kultury „Zacisze”. Współtwórczyni Lata w Teatrze w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019.

Iwona Konecka – wiceprezeska „Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”, prezeska Fundacji Teatr Realistyczny, pedagożka teatru, animatorka kultury i reżyserka. Współpracowała m.in. z Centrum Kultury w Lublinie czy Teatrem Kana w Szczecinie. Współtwórczyni Lata w Teatrze na lubelskich Bronowicach, w Teatrze Dormana w Będzinie oraz w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019. Absolwentka Południowo bałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego, Wiedzy o Teatrze na AT, Filologii Polskiej na UW oraz Akademii Teatru Alternatywnego. Współzałożycielka grupy artystycznej Kolektyw Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty. Songwriterka, aktorka i performerka.

Jakub Drzastwa - animator kultury, pedagog teatru, koordynator projektów kulturalnych, autor scenografii i muzyki. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Design Management w School of Form w Poznaniu. Twórca scenografii i kostiumów do spektakli Teatru 21, Teatru Polskiego w Poznaniu, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Od 2012 członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym współtworzy przestrzeń edukacji teatralnej LUB/LAB w Warszawie. Projektuje przestrzenie do twórczych działań oraz sytuacje/procesy do kreatywnego rozwoju. Współtwórca Lata w Teatrze w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019.

 

OPIS PROGRAMU Lwt

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

 

Więcej informacji na temat programu Lwt na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

 

Tak było rok temu:

https://gorzow.tvp.pl/43704173/radosc-za-wieziennymi-murami-kolonie-dla-osadzonych-i-dz

 

https://youtu.be/PBUx5gleci8

 

https://www.youtube.com/watch?v=35xUm7vQygI

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej