W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności pn. "Projekt Wolność" kolejna grupa skazanych wzięła udział w warsztatach ABC edukacji informatycznej. Blok informatyczny programu ma na celu zapobieganie e-wykluczeniu osób pozbawionych wolności

W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności pn. "Projekt Wolność" kolejna grupa skazanych wzięła udział w warsztatach ABC edukacji informatycznej. Blok informatyczny programu ma na celu zapobieganie e-wykluczeniu osób pozbawionych wolności.

Zajęcia prowadzone są przez Panią Krystynę Adamenko – prezes Fundacji „Pięknolesie” z siedzibą w Sieniawie Żarskiej w ramach zawartego porozumienia. Program readaptacji społecznej " Projekt wolność" w oparciu o projekt „Latarnicy 2020” finansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 3.1 - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie - E - usługi cyfrowe - Internet jako narzędzie poszukiwania pracy.


Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel, kpt. Magdalena Jarema

 

 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej