Miesiąc czerwiec w Zakładzie Karnym w Krzywańcu poświęcany jest profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom. Ponad 50 skazanych w tym 35 kobiet bierze udział w programie resocjalizacji sprzyjającemu readaptacji osób pozbawionych wolności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków pn. „Przebudzenie”

Celem programu jest podniesienie samoświadomości uczestników w zakresie szkodliwego działania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Warsztaty zajęciowe składają się z dwóch części – części teoretyczno- warsztatowej oraz praktycznej i prowadzone są przez członków Stowarzyszenia Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.

Jednym z ćwiczeń warsztatów są zajęcia pt: ”Fakty i mity”, które mają na celu skonfrontowanie wyobrażeń na temat alkoholu z rzeczywistością. Uczestnik ma możliwość wyrażenia własnego poglądu, co w konsekwencji prowadzi do wywiązania się dyskusji na forum grupy.

Warsztaty ukierunkowane są na świadome działanie mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej