Tuż po zauważeniu pożaru w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego Z-ca D-cy Zmiany wezwał na pomoc Państwową Straż Pożarną z Gubina, a Dyrektor jednostki zarządziła alarm.

Wszystkich osadzonych ewakuowano na plac spacerowy, a strażacy wsparci przez f-szy podjęli działania gaśnicze. Zamieszanie wykorzystał jeden ze skazanych, któremu udało się wydostać na zewnątrz. Natychmiast wysłano specjalną grupę pościgową oraz powiadomiono Komisariat Policji w Gubinie wskazując jednocześnie przypuszczalne miejsca w których zbieg mógłby się schronić. Współdziałanie trzech służb przyniosło oczekiwane rezultaty. Pożar udało się ugasić, a uciekiniera zatrzymano zanim dotarł do pobliskiej granicy państwowej. Służby medyczne udzieliły niezbędnej pomocy lekko poszkodowanym w akcji gaśniczej.

Na szczęście opisane działania to scenariusz ćwiczeń jakie odbyły się 26 paździenika na terenie Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach. Nad całością czuwała Dyrektor mjr Beata Augustowska - Urban, oraz powołany przez nią sztab składający się z kierowników działów ochrony, kwatermistrzowskiego, penitencjarnego oraz ewidencji. Tego rodzaju ćwiczenia są nierozłącznym elementem służby. Służą doskonaleniu działań w warunkach różnorakich zagrożeń i pozwalają eliminować usterki i niedociągnięcia. Tym samym poprawiają stan bezpieczeństwa jednostki oraz osób w niej przebywających.

 

Tekst: kpt. Andrzej Freliszko

zdjęcia: por.Magdalena Jarema

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej