Szukasz stałej i stabilnej pracy ? Wybierz mądrze ! Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej !

W dniu 20 listopada 2019 roku uczestniczyliśmy w Powiatowych Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali okoliczni przedsiębiorcy, szeroko rozumiane instytucje państwowe oraz wszystkie służby mundurowe z okolicznych jednostek organizacyjnych. Służbę Więzienną reprezentowali funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, która w najbliższym czasie stanie przed wyborem swojej ścieżki rozwoju zawodowego, ale również lokalnych mieszkańców, którzy licznie odwiedzali stoiska wystawców. Wszyscy zgodnie przyznawali, że służba w naszej formacji może być ciekawym wyborem przyszłej pracy. Wiele osób wyrażało także spore zainteresowanie prezentowaną ofertą studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

Duże zainteresowanie Służbą Więzienną na targach pracy świadczy o potrzebie i celowości udziału naszej służby w tego rodzaju wydarzeniach.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i liczymy, że takie inicjatywy jak Targi Edukacji i Pracy zaowocują w przyszłości nową dobrą kadrą w każdej z formacji służb mundurowych.

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej