POWER TRWA

W związku z realizacją w latach 2014-2020 w jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju projektu PODNIESIENIE KWALIFIKACJI WIĘŹNIÓW W CELU ICH POWROTU NA RYNEK PRACY PO ZAKOŃCZENIU ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na terenie Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach w terminie od 15.05.2017r. do 13.06.2017r. realizowany był kurs zawodowy o kierunku TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

Kurs ukończyło 12 skazanych, którzy wyposażeni zostali w szeroki wachlarz umiejętności zawodowych oraz umiejętności dotyczących poruszania się na rynku pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dające możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się ich na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: kpt. Anna Stawna

Zdjęcia: internet

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej