Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój" to system szkoleń służących aktywizacji zawodowej i społecznej więźniów i tym samym umożliwiający im nie tylko powrót na rynek pracy, ale przede wszystkim na ułożenie swojego życia na nowo.

Program realizowany jest w oparciu o fundusze unijne, a przeznaczona kwota (ponad 111 mln.zł) pozwoli na objęcie nim prawie 50 tysięcy więźniów. Jest on zarówno odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, ale   spełnia także wymogi prowadzonych oddziaływań penitencjarno - resocjalizacyjnych. W naszej jednostce szkolenia prowadzone są już od maja tego roku, a objęto nimi dotychczas ponad 70 skazanych. Mieli oni możliwość ukończenia kursów technologa robót wykończeniowych, tapicera, spawacza i stolarza. W najbliższych czasie ruszy kurs elektryka, a myślimy także o szkoleniu w zawodzie ślusarz. Od zawsze wiadomo, że zaniedbania w wykształceniu, długoletnie pozostawanie bez pracy, mogą sprzyjać różnorakim zjawiskom patologicznym. Dla wielu skazanych program POWER jest ostatnią szansą na aktywne i pozytywne zaistnienie w społeczeństwie po wyjściu na wolność. Miejmy nadzieję, że tę szansę wykorzystają...

 

tekst: kpt.Andrzej Freliszko

zdjęcia: por. Magdalena Jarema

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej