„Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat” – Phil Bosmans

30 maja br., st. sierż. Marcin Jasion, pełniący na co dzień służbę na stanowisku Starszego Oddziałowego Działu Ochrony Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu, jadąc samochodem w czasie wolnym od służby zauważył dziwnie jadący samochód, który poruszał się całą szerokością drogi. Styl jazdy kierowcy wzbudził zainteresowanie funkcjonariusza SW, ponieważ powodował zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. St. sierż. Marcin Jasion udał się więc w krótki pościg zakończony zatrzymaniem kierowcy. Decyzja ta okazał się słuszna, bowiem zatrzymany ewidentnie okazał się być w stanie nietrzeźwości.  Kol. Marcin wstrzymał ruch, zabezpieczył pojazd i zabrał kierowcy kluczyki. Następnie o wszystkim powiadomił Policję. Po przyjeździe funkcjonariuszy Policji na miejscu zdarzenia, przekazał im ujętego kierowcę. St. sierż. Marcin Jasion swoim zachowaniem, z dużym prawdopodobieństwem, zapobiegł znacznie groźniejszym konsekwencjom jazdy w stanie nietrzeźwości.

I pewnie nikt z nas nie dowiedziałby się o tak szlachetnej postawie funkcjonariusza krzywanieckiej jednostki, gdyby nie podziękowania, które przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnemu w Krzywańcu Komendant Komisariatu Policji w Lubsku – „Postawa funkcjonariusza Marcina Jasion jest godna naśladowania i może być wzorem dla innych osób. Pokazuje przy tym pełną dojrzałość w/w funkcjonariusza dla społeczeństwa a jego działania doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa i zapobiegły kolejnym przestępstwom w ruchu drogowym” – podsumował nadkom. Robert Pieniążek.   

 

Kol. Marcin Jasion po raz kolejny udowodnił, że Służba Więzienna w każdym momencie jest gotowa do wypełnienia swoich powinności wobec społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego. Jesteśmy niezmiernie dumni, że w naszych szeregach są tacy funkcjonariusze jak st. sierż. Marcin Jasion. Serdecznie gratulujemy obywatelskiej postawy.

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia:
por. Piotr Krukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej