W dniu 4 września br. studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zakończyli sześciotygodniowe praktyki zawodowe realizowane w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski podsumował i zakończył sześciotygodniowe praktyki zawodowe realizowane przez studentów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Okres ten w zgodnej ocenie Dyrekcji jednostki oraz studentów umożliwił praktykantom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie całościowego funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Studenci w sposób empiryczny poznali również prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, rolę i zadania Komisji Penitencjarnej oraz wagę obowiązującego porządku wewnętrznego dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Studenci mogli również czerpać wiedzę od starszych i bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek funkcjonariuszy SW oraz od Kierownictwa Zakładu Karnego w Krzywańcu - z czego chętni korzystali.

Płk. Daniel Janowski na zakończenie wręczył wszystkim studentom dzienniczki praktyk, a najlepszym również pochwały. Natomiast cała Dyrekcja Zakładu Karnego w Krzywańcu podziękowała studentom za duże zaangażowanie w realizacji zadań służbowych oraz wzorową postawę.

 

Życzymy naszym młodszym kolegom i koleżankom, aby wiedzę zdobytą w trakcie praktyk wykorzystali do dalszego samokształcenia oraz merytorycznego i praworządnego wykonywania obowiązków służbowych już jako funkcjonariusze Służby Więziennej.

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej