W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności „Okno na Świat – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja” zorganizowano kolejną wystawę.

W dniach 26-27 czerwca br. zorganizowany został plenerowy wernisaż prac malarskich wytworzonych w ramach programu. Tegoroczna spontaniczna wystawa zorganizowana została z inicjatywy Państwa Pieczyńskich, którzy z dobroci serca postanowili wesprzeć osoby potrzebujące. Wystawie nadana nazwę „W Narnii” i połączono ją z aukcją, z której całkowity dochód przeznaczono na potrzeby Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Żarach.

Podczas wystawy wyeksponowano 56 obrazów. Wszystkie obrazy znalazły nabywców !! a osiągnięta kwota z licytacji to 11800,00 zł.
Od 2018 roku zorganizowane zostały trzy wystawy i każda była darem serca nabywców obrazów dla Hospicjum. Na przestrzeni czterech lat pozyskaliśmy na potrzeby Hospicjum kwotę 25635,00 zł. Tegoroczna jednak wystawa przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu i Dyrektor Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach dziękują za okazane serce wszystkim darczyńcom.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej