W dniu 30 lipca br. gościliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu Pana Stefana Łyskawę Dyrektora Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Żarach

W dniu 30.07.2021 r. gościliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu Pana Stefana Łyskawę Dyrektora Hospicjum im. św. Brata Alberta w Żarach. Podczas spotkania omówiono dalszą współpracę oraz wpływ realizacji programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności „Okno na Świat – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja” – na uczestników programu. W ramach bowiem powyższego programu w dniach 26-27 czerwca 2021 roku zorganizowany został plenerowy wernisaż prac malarskich. Tegoroczna spontaniczna wystawa zorganizowana została z inicjatywy Państwa Pieczyńskich, którzy z dobroci serca postanowili wesprzeć osoby potrzebujące. Wystawie nadana nazwę „W Narnii” i połączono z aukcją, z której całkowity dochód przeznaczono na potrzeby Hospicjum im. Św. Brata Alberta  w Żarach. Podczas wystawy wyeksponowano 56 obrazów. Wszystkie obrazy znalazły nabywców !! a osiągnięta kwota z licytacji to 11.800,00 zł. Pan Stefan Łyskawa postanowił więc osobiście podziękować autorom prac za okazaną pomoc, podkreślając, że uczestnicy programu przez swój talent pomnażają dobro wobec potrzebujących pomocy.

Warto podkreślić, że od 2018 roku zorganizowane zostały już trzy wystawy i każda była darem serca nabywców obrazów dla Hospicjum. Na przestrzeni czterech lat pozyskaliśmy na potrzeby tej placówki kwotę 25.635,00 zł. Z kolei każda wystawa jest dla uczestników programu pozytywnym bodźcem do dalszej pracy, co ma odzwierciedlenie w obrazach, które powstają podczas warsztatów. Wobec powyższego w dniach od 8 do 11 lipca 2021 r. zorganizowane zostały kolejne warsztaty malarskie, które przeprowadziła Pani Bożena Sumińska – malarka, artystka, doradca zawodowy II stopnia z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Pod bacznym okiem Pani Bożeny uczestnicy programu poznawali tajniki malarstwa hiperrealizmu. Powstało wiele ciekawych prac, które na pewno będzie można zobaczyć na kolejnej wystawie.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel /por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel /por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej