W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 12 lat realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja

Okno na Świat....w Zakładzie Karnym

OKNO NA ŚWIAT to autorski program kpt. Ewy Igiel z zakresu readaptacji społecznej i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności. Program ten zajął w 2018 roku II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności w obszarze skazani na karę dożywotniego pozbawiania wolności lub 25 lat pozbawienia. Głównymi założeniami programu jest redukcja napięcia spowodowana długotrwałą izolacją oraz nauczenie konstruktywnego spędzania wolnego czasu, umiejętnego radzenia sobie ze stresem, właściwego komunikowania oraz przyjmowania asertywnych postaw.

Poprzez udział w warsztatach hipotetycznie założono, że uczestnik programu zwiększy wiarę we własne możliwości oraz poczucie własnej wartości jak również  będzie miał satysfakcję z wykonanej przez siebie pracy. W trakcie długoterminowego pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej wartości te niestety często zanikają. Natomiast zajęcia z zakresu komunikacji, sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz zachowania asertywności dadzą możliwość wyuczenia nawiązywania właściwych relacji i bezkonfliktowego funkcjonowania w grupie, co jest umiejętnością bardzo istotną nie tylko w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, ale także po opuszczeniu murów zakładu karnego. Poprzednie edycje programu skutecznie potwierdziły, że powyższe założenia są trafne.

To już 12 lat "OKNA NA ŚWIAT"

W tym roku realizujemy XII edycję "OKNA NA ŚWIAT", ponieważ program ten nieustannie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem skazanych. Od lat nieustannym hasłem programu jest „POMAGAMY MALUJĄC”. Do programu w tym roku przystąpiło 5 skazanych, którzy mają możliwość uczestnictwa w warsztatach, w trakcie których poznają tajniki malarstwa różnymi technikami. W okresie od 7 do 11 czerwca zrealizowaliśmy warsztaty malarskie, które prowadzone były przez Pana Marcina Muszalskiego prowadzącego Centrum edukacji i animacji w Żaganiu Latawiec. Pan Marcin podczas warsztatów udzielił uczestnikom cennych wskazówek oraz poszerzył ich wiedzę i umiejętności.

Prace malarskie - pomocą

Wymiernym i bardzo pozytywnym aspektem naszej pracy jest fakt, iż wszelkie prace malarskie powstałe w trakcie warsztatów są przekazywane na cele charytatywne. Dotychczas wspomogliśmy Ognisko Wychowawcze sióstr Magdalenek z Lubania Śląskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy,  Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach, lokalne akcje charytatywne ...

Niejednokrotnie prace skazanych przekazywane były jako upominek dla chorych dzieci zrzeszonych w marzycielskiej poczcie czy też najmłodszych pacjentów z oddziału onkologii szpitala we Wrocławiu i oddziału dziecięcego w Zielonej Górze.

W ramach programu zorganizowano dotychczas we współpracy z Żagańskim Pałacem Kultury dwa wernisaże, które okazały się doskonałym pomysłem, jednakże jeszcze lepszym okazało się połączenie wernisażu z akcją charytatywną sprzedaży obrazów, z której całkowity dochód przeznaczono na potrzeby Hospicjum im. św. Brata Alberta w Żarach. W trakcie wystaw zostało bowiem zakupionych ponad 100 obrazów.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że obrazy znalazły nabywców, wyszły poza mury zakładu karnego, a także przyczyniły się do niesienia pomocy potrzebującym.

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej