Artykuł 243 Kodeksu postępowania karnego daje każdemu obywatelowi prawo do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.

Z różnych przyczyn przywilej ten jest rzadko wykorzystywany. Czasami jest to obawa przed oporem lub zemstą przestępcy, niewiara we własne siły lub po prostu niechęć do angażowania się w sprawy, które mnie bezpośrednio nie dotyczą. Tym większe słowa uznania należą się osobom dla których dobro i bezpieczeństwo publiczne ciągle coś znaczą i które gotowe są podjąć ryzyko związane z zatrzymaniem sprawcy. Do jednostki wpłynęło pismo podpisane przez Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku kom. Roberta Pieniążka, który wyraził swoje uznanie dla postawy funkcjonariusza naszej jednostki chor. Łukasza Wróblewskiego. Pan Łukasz walnie przyczynił się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy i w ten sposób zapobiegł znacznie poważniejszym skutkom jakie mogła wywołać jazda w stanie nietrzeźwości. Zachowanie funkcjonariusza dowodzi, że ciągle są wśród nas ludzie potrafiący właściwie się zachować w momencie kryzysowym. Jego postawa słusznie może być stawiana za wzór dla innych!

 

Tekst: kpt.  Andrzej Freliszko

zdjęcia: Kpt.A.Freliszko, internet

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej