Nie od dziś wiadomo, że obcowanie ze sztuką spełnia nie tylko rolę kulturalną, ale też ważną funkcję pedagogiczną.

Teatr zachęca widza do rozpatrywania świata w wielu płaszczyznach. Oczywiście kulturalnej, ale też intelektualnej, estetycznej i moralnej. Zwłaszcza jeśli aktorami są osoby niepełnosprawne z Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Integracja" z Krosna Odrz. z którym Oddział Zewnętrzny utrzymuje stały kontakt, a sceną jest świetlica oddziałowa. Spektakl nosił tytuł "Powróćmy jak za dawnych lat" i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem grupy kilkudziesięciu skazanych, którzy mieli szczęście go oglądać. Owacja na stojąca była tego namacalnym dowodem.  Korzyści obopólne bo reintegracja społeczna dotyczy przecież zarówno osób pozbawionych wolności jak i osób niepełnosprawnych szukających swojego miejsca w świecie ludzi wolnych. Świat jest przecież teatrem, życie sceną, a ludzie aktorami, którzy w nim grają...

tekst: kpt. Andrzej Freliszko

zdjęcia: kpt. Zbigniew Tomiałowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej