12 września Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gubinie organizowała w Gubinie Mundurowe Targi Pracy.

Areszt Śledczy w Lubsku został zaproszony do współorganizacji Targów oraz zaprezentowania specyfiki swojego zawodu.

W czasie targów mieszkańcy Gubina i okolic mieli możliwość zobaczyć także aspekty pracy strażaków, policjantów, żołnierzy, leśników, ratowników czy kominiarzy. To również wspaniała okazja dla młodych ludzi na prześledzenie kariery zawodowej w służbach mundurowych, zapoznanie się z realiami pracy czy możliwościami zatrudnieniowymi w tych zawodach. Liczymy, że takie przedsięwzięcie będzie ciekawą inicjatywą pokazującą młodym ludziom zawody służ mundurowych w niekonwencjonalny sposób.

Tekst : kpt. Daria Badura

Zdjęcia : kpt. Daria Badura

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej