2 sierpnia br., dobiegła końca piętnasta edycja programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu integracji rodzin "Leśna Kolonia". W programie udział wzięło pięć skazanych kobiet oraz siedmioro dzieci. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, inna niż dotychczasowe. Czas leśnej kolonii skazane mamy spędziły z dala od dzieci … były daleko ale zarazem blisko ...

XV EDYCJA „LEŚNEJ KOLONII” – INNA NIŻ DOTYCHCZAS

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa „Leśna Kolonia” zrealizowana została w zmienionej formule „on-line”. Po raz drugi kolonię połączyliśmy z programem „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W ramach naszej współpracy z Kolektyw Kobietostan powstał nowy projekt: „Leśna Kolonia – Lato w Teatrze … w tym roku towarzyszyły nam „Przygody Pędrka Wyrzutka”, a w zeszłym „Alicja po drugiej stronie lustra”.

 

CZYM JEST "LEŚNA KOLONIA"?

To autorski program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych, realizowany na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu od 2006 roku. "Leśna Kolonia" skierowana jest do skazanych kobiet będących rodzicami, które w trakcie odbywania kary nie mają możliwości systematycznego widywania się ze swoimi dziećmi z uwagi na ograniczoną władzę rodzicielską, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych lub zbyt dużą odległość dzielącą miejsce pobytu dziecka od zakładu karnego. Autorką programu, który w 2015 roku zajął I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności jest kpt. Ewa Igiel. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jedyna tego rodzaju inicjatywa w Polsce.

                  

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem programu jest poprawa kontaktów i zacieśnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, przygotowanie skazanych do życia rodzinnego po opuszczeniu zakładu karnego i sprawowania właściwej opieki nad małoletnimi dziećmi. Pełen cykl zakłada udział skazanych w zajęciach podnoszących kompetencje społeczne (rola i obowiązki rodzica, komunikacja, asertywność), a jego zwieńczeniem dotychczas była organizowana poza obrębem zakładu karnego kolonia dla dzieci, nad którymi podczas trwania kolonii osobistą opiekę sprawowali skazani rodzice.

 

WYJĄTKOWA FORMUŁA TEGOROCZNEJ KOLONII

Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam zrealizowanie programu w formule, która sprawdzała się przez 14 lat. Rozważaliśmy również zawieszenie programu. W tym roku nasz projekt zrealizowany został w formule korespondencyjno-objazdowej i opierał się na codziennym kontakcie mam z dziećmi on-line. Po raz kolejny realizowaliśmy program wspólnie ze „Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan”. Dzięki wzajemnej współpracy w ramach „Lata w Teatrze” dzieci kobiet pozbawionych wolności wzięły udział w wyjątkowym dwutygodniowym procesie twórczym nastawionym na odbudowę i wzmocnienie relacji.

Już pierwszego dnia dzieci otrzymały pocztą paczki z mapami kreatywnych zadań i materiałami do pracy na pełne dwa tygodnie, podczas których pozostawały w codziennym kontakcie z prowadzącymi i mamami. 

Dodatkowo dzieci każdego dnia otrzymywały zrealizowane przez prowadzących wspólnie z matkami na terenie zakładu karnego filmy obrazujące kolejne odcinki przygód „Pędrka wyrzutka” oraz wideo-wiadomości od mam. Z nagranych przygód „Pędrka” powstał audiobook, którego poszczególne odcinki możemy odsłuchać pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCO4noXpuHvZ3bCdv_4LKqew

 

W drugim tygodniu pomysłowa ekipa Kolektywu Kobietostan odwiedziła każde dziecko w domu, kręcąc teledysk do stworzonej w ramach kreatywnych zadań piosenki pt. „Kim jestem” (https://www.youtube.com/watch?v=EVk9Dadx60Q) Każdy refren piosenki był tworzony przez mamy podczas warsztatów, a zadaniem dzieci było stworzenie zwrotki, która poprowadzi słuchacza do danego refrenu.

Ponadto dzieci wykonywały prace plastyczne, których scalone ze sobą elementy utworzyły rzeźbę „Pędrka”. Rzeźba została uroczyście odsłonięta 02 sierpnia na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Książką, która pomogła nam zbudować pomost dzielący mamy z dziećmi, są „Przygody Pędrka Wyrzutka” Stefana Themersona, bajkowa opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i o społecznym przyzwoleniu na odmienność.

Nasze działania ramach projektu Lato z Teatrem wspierały również dzieci, które brały udział w zeszłorocznej edycji Leśnej Kolonii a których mamy opuściły już zakład karny.

Pomimo trudności i niesprzyjających warunków udowodniliśmy, że nie ma rzeczy nie możliwych. Tegoroczna edycja pokazała nam w sposób namacalny, że nawet kontakt on-line, wykonywanie wspólnie zadań na odległość bardzo zbliża i odbudowuje więzi. Przez ten czas towarzyszyły nam pozytywne emocje, wzruszenia i wiele radości.

 

WARSZTATY PROWADZONE BYŁY PRZEZ:

Agnieszkę Bresler – prezeska „Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”, aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College. Laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia w 2018. Przez wiele lat współtworzyła wrocławską Fundację „Jubilo”, prowadząc działania teatralne adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2016 realizuje w kobiecych zakładach karnych i schroniskach autorski projekt „Kobietostan”, w ramach którego wyreżyserowała w Zakładzie Karnym w Krzywańcu spektakle: Maria K. (2018) oraz Wiera Gra (2019). Współtwórczyni Lata w Teatrze w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019 roku.

Magdalenę Mróz - dramaturżka, pedagożka teatralna, tancerka flamenco, członkini „Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”. Absolwentka Wiedzy o Teatrze UAM oraz kursu dla instruktorów teatralnych w Teatrze Ochoty w Warszawie, uczestniczka Akademii Rzeczników Zmian w Fundacji Szkoła Liderów. Od 2011 pracuje jako Specjalistka ds. programowo-literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Prowadziła zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w Zespole Szkół nr 69 w Warszawie, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu czy Domu Kultury „Zacisze”. Współtwórczyni Lata w Teatrze w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019.

Iwonę Konecką - wiceprezeska „Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”, prezeska Fundacji Teatr Realistyczny, pedagożka teatru, animatorka kultury i reżyserka. Współpracowała m.in. z Centrum Kultury w Lublinie czy Teatrem Kana w Szczecinie. Współtwórczyni Lata w Teatrze na lubelskich Bronowicach, w Teatrze Dormana w Będzinie oraz w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019. Absolwentka Południowo bałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego, Wiedzy o Teatrze na AT, Filologii Polskiej na UW oraz Akademii Teatru Alternatywnego. Współzałożycielka grupy artystycznej Kolektyw Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty. Songwriterka, aktorka i performerka.

Jakuba Drzastwę - animator kultury, pedagog teatru, koordynator projektów kulturalnych, autor scenografii i muzyki. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Design Management w School of Form w Poznaniu. Twórca scenografii i kostiumów do spektakli Teatru 21, Teatru Polskiego w Poznaniu, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Od 2012 członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym współtworzy przestrzeń edukacji teatralnej LUB/LAB w Warszawie. Projektuje przestrzenie do twórczych działań oraz sytuacje/procesy do kreatywnego rozwoju. Współtwórca Lata w Teatrze w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w 2019.

 

OPIS PROGRAMU Lwt

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

 

Więcej informacji na temat programu Lwt na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

 

Tak było rok temu:

https://gorzow.tvp.pl/43704173/radosc-za-wieziennymi-murami-kolonie-dla-osadzonych-i-dz

https://youtu.be/35xUm7vQygI

https://youtu.be/mHtNQtHdJF8

 

Tekst. kpt. Ewa Igiel

Zdjęcia: Iwona Konecka, Agnieszka Bresler, kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej