Kontynuując realizację programu readaptacji społecznej ''Most ku Trzeźwości'' gościliśmy w dniu 09.11.2021r. uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej

W trakcie wizyty w Zakładzie Karnym w Krzywańcu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z osadzonymi objętymi oddziaływaniami terapeutycznymi w oddziałach terapeutycznych, którzy są świadomi swojego uzależnienia i prezentują zaangażowanie w procesie leczenia oraz motywację do trwania w trzeźwości. Spotkanie, prowadzone przez kadrę Działu Terapeutycznego, ukierunkowane było przede wszystkim na podniesieniu świadomości młodzieży w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość.

Tego typu spotkania stanowią ważny element profilaktyki uzależnień, wyczulając młodzież na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania. Natomiast osadzeni uczestniczący w przedsięwzięciu dzięki możliwości przedstawienia swojej historii szerszej „publiczności” wzmacniają osobiste zaangażowanie w pracę nad sobą i zmianą zachowania problemowego, gotowość do upubliczniania decyzji o trzeźwieniu, budują oparcie w sobie, adekwatny obraz własnych możliwości i ograniczeń.

W trakcie wizyty przybliżona została młodzieży również praca funkcjonariuszy Służby Więziennej, która dzięki interakcji uczniów poprzez zadawnienie wielu wartościowych i nurtujących pytań, pozwoliła na obalenie powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa. Ponadto otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grupy pozwoliła na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny.

 

Wyrażamy nadzieję, iż dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom pomożemy młodzieży w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Skowrońska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej