Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.

Każda rocznica bohaterskich czynów Narodu Polskiego jest okazją do kultywowania tradycji patriotycznych. W ramach obchodów 100 rocznicy bitwy warszawskiej, zwanej cudem nad Wisłą na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu w dniach 20.07.2020 r. do 31.08.2020 r. br. prowadzona jest akcja pn. „100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Cud nad Wisłą”. Podejmowane przez nas działania mają na celu edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich postaw patriotycznych.

Podczas akcji „100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Cud nad Wisłą” skazani mają możliwość odsłuchiwania audycji tematycznych związanych z historią i przebiegiem Bitwy Warszawskiej. Natomiast uczestnicy kółka patriotycznego zorganizowanego w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „Czas na patriotyzm” przygotowują broszurę pt. „Bitwa Warszawska” wzbogaconą o dokumentację fotograficzną, która będzie elementem edukacji dla innych osadzonych i wzbogaci swą zawartością bibliotekę naszego zakładu. Rocznica stała się również inspiracją do wykonania tematycznych prac malarskich.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, st. chor. Katarzyna Ruszkowska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej