Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

W dniu 14 września w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie poświęcone roli Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli wszystkich miejsc pozbawienia wolności, prokuratur, władzy sądowniczej, Służby Więziennej, samorządu wojewódzkiego oraz uczelni wyższych. Debata stanowiła platformę do wymiany doświadczeń płynących ze współpracy władz miejsc detencji z Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur w obszarze ochrony praw osób pozbawionych wolności. Służba Więzienna była reprezentowana przez przedstawicieli czterech jednostek penitencjarnych : AŚ Lubsko, AŚ Zielona Góra, ZK Krzywaniec i AŚ Nowa Sól. Naszą jednostkę reprezentowała por. Daria Badura oraz ppor. Magdalena Franczak.

Tekst i zdjęcia : por. Daria Badura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej