mjr Anna Stawna została nowym zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu

Rozkazem personalnym z dnia 1 lutego 2021 roku, płk Cezary Kosacz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Annę Stawną. 

Mjr Anna Stawna służbę w Służbie Więziennej rozpoczęła w dniu 14 lipca 2004 roku – na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego. Przechodząc kolejne szczeble awansu zawodowego związała się z działem penitencjarnym – gdzie w ostatnim okresie czasu zajmowała stanowisko kierownika tego działu.

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia: mjr Jan Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej