W dniach 29.06.-10.07.2020r. na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach „Kliniki Penitencjarnej” gościć będziemy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej realizowanych przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Klinika Penitencjarna jest innowacyjnym projektem pedagogicznym realizowanym w WSKiP, który polega na dopełnieniu treści przekazywanych podczas wykładów na uczelni praktycznymi zajęciami w warunkach izolacji więziennej. Studenci WSKiP w trakcie pobytu w Zakładzie Karnym w Krzywańcu będą mogli zapoznać się m.in. z procedurą i czynnościami związanymi z przyjęciem, badaniami i klasyfikacją osadzonego. Poznają porządek wewnętrzny jednostki, podstawę prawną jego wydania oraj rolę jaką spełnia dla bezpieczeństwa zakładu karnego.

Studenci poznają także prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności oraz rolę i zadania Komisji Penitencjarnej. Ponadto również w formie praktycznej będą mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej oraz typowymi czynnościami służbowymi realizowanymi przez poszczególne działy służby - ze szczególnym uwzględnieniem zadań ochronnych oraz prowadzenia czynności profilaktycznych i organizacji pracy penitencjarnej.

Życzymy naszym młodszym kolegom i koleżankom, aby wizyta w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dostarczyła praktycznej i konkretnej wiedzy, która będą mogli wykorzystać w dalszym procesie kształcenia oraz wykonywania swoich obowiązków służbowych już jako funkcjonariusze Służby Więziennej.

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej