3 lipca br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyło się spotkanie robocze związane z organizacją II Charytatywnego Wernisażu Prac Malarskich - wykonanych przez osoby pozbawione wolności z Zakładu Karnego w Krzywańcu

Spotkanie robocze

Anna Mrowińska dyrektor Centrum Kultury w Żaganiu, płk Daniel Janowski dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz kpt. Ewa Igiel zastępca kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Krzywańcu omówili w dniu 3 lipca szczegóły związane z organizacją przedsięwzięcia. Wstępnie ustaloną datą otwarcia wernisażu jest dzień 6 października br. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji „Okno na świat” – arteterapia malarstwem, czyli twórcza resocjalizacja.

„Okno na świat” – arteterapia malarstwem, czyli twórcza resocjalizacja

Program autorstwa kpt. Ewy Igiel zajął w 2018 roku II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności w obszarze skazani na karę 25 lat lub dożywotniego pozbawiania wolności. Program jest realizowany w ZK Krzywaniec od 2009 roku, dzięki temu na przestrzeni blisko 11 lat podczas profesjonalnych warsztatów malarskich prowadzonych przez artystów, powstało wiele ciekawych prac malarskich, które będzie można obejrzeć jak również zakupić podczas wystawy.

Cele i założenia programu

Głównym celem programu ”Okno na Świat” jest kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie wzrostu samooceny osadzonych, poznawania przez nich nowych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań i talentu, kształtujących pozytywne przekonania na temat własnych możliwości osiągnięcia sukcesu oraz wykształcenie pozytywnych i konstruktywnych obrazów dotyczących własnej osoby, które prowadzić będą do zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa.

Poprzednie edycje programu umożliwiły propagowanie wśród skazanych atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijania umiejętności oraz poprawy relacji interpersonalnych. Program pomógł rozwinąć aktywność twórczą skazanych i amatorskiego ruchu artystycznego.

Pomysł na wernisaż

Pierwszy wernisaż zorganizowany został w 2018r. okazał się doskonałym pomysłem, jednakże jeszcze lepszym okazało się połączenie wernisażu z akcją charytatywną sprzedaży obrazów, z której całkowity dochód przeznaczono na potrzeby Hospicjum im. św. Brata Alberta w Żarach. W trakcie wystawy zostały bowiem zakupione 52 obrazy z 90 wyeksponowanych. Niezmiernie cieszy nas fakt, że obrazy znalazły nabywców, wyszły poza mury zakładu karnego, a także przyczyniły się do niesienia pomocy potrzebującym. Mamy nadzieję, że i w tym roku wernisaż będzie cieszył się tak dużym zainteresowaniem jak w 2018 r. Tegoroczny dochód ze sprzedaży obrazów zostanie również przekazany na rzecz Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach.

 

Foto relacja z 2018 r.

https://www.flickr.com/photos/146179823@N02/albums/72157702275434995

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej