W dniu 28.09.2021r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Żarach odbyła się uroczysta akademia z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, na której wręczono odznaczenia państwowe, odznaki i wyróżnienia dla Działaczy i Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach wraz z Burmistrzem Żar Danutą Madej zorganizowali uroczystą akademię połączoną z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień dla Działaczy i Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród odznaczonych Honorowych Dawców Krwi powiatu żarskiego Odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał ppor. Grzegorz Mićko Młodszy Inspektor Działu Kadr Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Ppor. Grzegorz Mićko od blisko 20 lat jest Honorowym Dawcą Krwi i aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. Od kilku lat współpracuje również z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze organizując cykliczne akcje honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu. Dzięki temu w naszych szeregach z roku na roku przybywa Honorowych Dawców Krwi.

Honorowy Dawca Krwi

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Cenny dar

Pomimo ogromnego postępu medycyny nie udało się do tej pory wytworzyć substancji, która byłaby odpowiednikiem ludzkiej krwi. Zatem jedynym jej źródłem są inni ludzie. Nie bez powodu krew nazywana jest najcenniejszym darem – pozwala często na uratowanie życia drugiemu człowiekowi. Dokładna ilość oddanej krwi przez ppor. Grzegorza Mićko wynosi dokładnie 24,750 litrów krwi – wynik robi wrażenie. Tym bardziej, że w tym roku Grzegorz planuje oddać krew jeszcze raz wspólnie z pozostałymi funkcjonariuszami SW i pracownikami cywilnymi Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”.

Jesteśmy pełni uznania dla takiej postawy - ratującej życie drugiego człowieka i serdecznie gratulujemy otrzymanego odznaczenia.

 

Więcej o akcji::

https://zary-zagan.regionalna.pl/ps-298125-krwiodawcy-wyroznieni/

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej