W 2020 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach zrealizowaliśmy łącznie 5 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

8.jpg

Wiedza, edukacja i rozwój w zakładzie karnym 

W ramach projektu pn: „ Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w naszej jednostce penitencjarnej realizowane były kursy: ogrodnik terenów zieleni, brukarz oraz tapicer. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia w warunkach wolnościowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu szans osadzonych  na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje  płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Realizacja projektu jest również odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie, skazani nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, które zapewnią im prawidłowe funkcjonowanie na wolności. To ogromna szansa na zdobycie tych umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało. Udział w kursach zwiększa szanse osadzonych na aktywnie zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające potrzebom przyszłych pracodawców.

 

Praktyczny wymiar programu

Kursanci podczas każdego ze szkoleń zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania danej profesji. Uczą się także metod aktywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji i zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. To ważne umiejętności, szczególnie dla skazanych, którzy przez wiele lat przebywali w zakładzie karnym. Rynek pracy cały czas się zmienia i bez uaktualnienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie osadzonym po opuszczeniu zakładu karnego trudno byłoby się odnaleźć w nowych realiach. Dodatkowo są także szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

„Udział w kursie to dla mnie szansa na lepsze życie na wolności. Lepsze życie dla mnie i dla mojej rodziny, moich dzieci. Oni są dla mnie najważniejsi.

Krzysztof – uczestnik kursu

 

Ocena programu

„Po co mi ten kurs? Sama się zastanawiałam” - mówi Pani Aneta (uczestniczka kursu) uśmiechając się. Po czym dodaje - „ale już na jednych z pierwszych zajęciach przekonałam się, że te zajęcia są super. Ja nie wiedziałam, co to jest CV, nie wiedziałam jak szukać pracy. Pani prowadząca wszystko nam tłumaczyła, cierpliwe krok po kroku uczyłyśmy jak odnaleźć się na wolności, żeby znaleźć pracę. Od razu dodam, że nikt nie kazał mi tak mówić” - Pani Aneta śmieje się w głos, następnie poważnieje i dodaje - „Jeśli macie szansę skorzystać z tych kursów, zgłaszajcie się do wychowawcy. Naprawdę nie będziecie żałować. Kursy Power? Polecam. Aneta” - uśmiecha się Pani Aneta.

„Grupa była bardzo fajna. Poziom przygotowania kursu był jednym z lepszych, w jakich brałam udział. Chciałam podziękować Pani Gosi ( szer. Małgorzata Świerczyńska – Młodszy Wychowawca Działu Penitencjarnego) za pomoc na każdym poziomie realizowania szkolenia kursowego. Zawsze była pomocna, uśmiechnięta i znała odpowiedź na każde moje pytanie. Chciałam podziękować również Panu Pawłowi (kpt Paweł Jarosławski – Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego) za dobre słowo i pomoc w odnalezieniu się na terenie Waszego zakładu karnego. Bez tych dwóch osób szkolenie nie przebiegło by tak sprawnie. Będę ten kurs oraz Wasz zakład długo pamiętać! Dziękuję, że mogłam dołożyć swoją cegiełkę w resocjalizacji naszych kursantek. Panie były świetnie zorganizowane i z chęcią brały udział w zajęciach. Prowadzić zajęcia w takiej grupie to była prawdziwa przyjemność.”

Pani Beata Górska – Rabczewska – prowadząca kurs „Ogrodnik terenów zieleni”.

 

Same korzyści

Ukończenie tak kompleksowych szkoleń zawodowych, z pewnością dodaje beneficjentom pewności siebie podczas poszukiwania pracy. Zdobywają oni kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym, mogą oni po opuszczeniu zakładu karnego w sposób zgodny z obowiązującymi normami zarobić pieniądze na utrzymanie swoje i mojej rodziny.

Pierwszy kontakt absolwentów z zawodem nastąpi jeszcze w trakcie odbywania kary. Znajdą zatrudnienie na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej w ramach programu rządowego „Praca dla więźniów”. Takie przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego minimalizuje ryzyko powrotu do przestępstwa.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

 

Tekst: st. chor. Katrzyna Ruszkowska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: st. chor. Katarzyna Ruszkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej