Plany rozbudowy Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach nabierają coraz realniejszych kształtów.

Jednym z wyrazów tego jest podpisanie umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 619 metrów kwadratowych oraz terenu przyległego o powierzchni 100 metrów kwadratowych, z  jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce - "Amica Spółka Akcyjna" z Wronek. Umowę podpisali Dyrektor Aresztu ppłk Beata Augustowska - Urban i Prezes Zarządu Amiki Pan Jacek Rutkowski. Ustalono, że firma prowadzić będzie działalność gospodarczą polegającą na produkcji i montażu podzespołów wykorzystywanych do produkcji sprzętu AGD. Najemca zobowiązał się do zatrudnienia co najmniej 30 osadzonych. Jasne też jest, że atrakcyjną pracę znajdzie także grupa pracowników cywilnych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu nadzorować będą proces technologiczny, ale także spełniać zadania typowo ochronne wynikające ze specyfiki miejsca i charakteru zatrudnionych.

Po oczekiwanej rozbudowie jednostki Amica będzie miała doskonałe możliwości dalszego rozwoju, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia resocjalizacji skazanych, ale także stanowi nadzieję dla całego lokalnego rynku pracy.

 

Tekst: kpt. Andrzej Freliszko

zdjęcia: kpt. Radosław Ratomski, internet

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej