W Areszcie Śledczym w Słupsku mieliśmy okazję gościć studentów z Akademii Pomorskiej w Słupsku, m.in. z kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Studenci zostali zapoznani ze specyfiką pracy funkcjonariuszy służby więziennej z poszczególnych działów służby. Przedstawiono im wymogi jakie stawia się kandydatom do służby więziennej oraz warunki pracy. Wśród odwiedzających było wielu zainteresowanych możliwościową podjęcia pracy w SW. Studenci mieli okazje zobaczyć jak funkcjonuje na co dzień nasza jednostka. Przygotowaliśmy dla nich pokaz pracy psa służbowego, oprowadziliśmy gości po budynku penitencjarnym, gdzie mogli „poczuć klimat aresztu”, obejrzeli celę zabezpieczającą, cele monitorowaną, kaplicę oraz pole spacerowe. Nasz areszt zrobił duże wrażenie na odwiedzających, pytań z ich strony nie było końca. W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy uczelnią a aresztem w najbliższym czasie planujemy kolejne spotkania z młodzieżą akademicką.


 


 

Tekst: Artur Rajkowski

Zdjęcia: Marta Milczarek, Olga Antczak-Skalska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej