W Areszcie Śledczym w Słupsku oraz Oddziale Zewnętrznym w Ustce odbyły się spotkania zorganizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Terenowy Oddział w Słupsku.

W spotkaniu wziął udział były skazany, który zebranym osadzonym złożył świadectwo zmiany swojego życia, zapoczątkowane na podobnych spotkaniach odbywających w czasie kiedy to on przebywał w warunkach izolacji. Przekazał zebranym, że każdy z nich ma szansę na zmianę swojego życia, a tym samym nie powrócić na drogę przestępstwa.

Chrześcijański Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, działającą od 2007 roku na obszarze gminy i Miasta Słupsk. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy ludzi chcących nieść pomoc innym osobom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach. Organizacja prowadzi na terenie miasta Słupska dwie placówki o charakterze tymczasowego schronienia oraz placówkę w Ustce, gdzie prowadzona jest noclegownia dla mężczyzn.

 

Tekst: Artur Rajkowski

Zdjęcia: Joanna Lewandowska, Elżbieta Rybak-Gręzak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej