Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Kowalik został członkiem Rady konsultacyjnej interesariuszy zewnętrznych dla kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jednym z zadań członka rady jest wydawani opinii, sugestii co do posiadanych umiejętności i kompetencji studentów Akademii Pomorskiej i absolwentów, którzy odbywają bądź będą odbywać praktyki zawodowe oraz znajdują zatrudnienie w areszcie.

W dniu 11.04.2022 r. odbyło się w trybie online spotkanie Rady w celu realizacji etapu konsultacyjnego nowego kierunku studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową. Członkowie rady zostali zapoznani z tworzonym programem studiów. Wysłuchano oczekiwań pracodawców, które będą miały wpływ na projektowaną sylwetkę absolwenta. Liczymy na to, iż sugestie oraz opinie dyrektora słupskiego aresztu zostaną uwzględnione w procesie kształcenia studentów kierunków pedagogicznych, co spowoduje, iż przyszli absolwenci uczelni licznie zasilą szeregi Służby Więziennej oraz sprostają postawionym im przez służbę wymaganiom.


 


 

Tekst i zdjęcia: Artur Rajkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej