W Oddziale Zewnętrznym w Ustce zakończył się kurs zawodowy GLAZURNIK.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku uczestniczyli w kursie przyuczającym do zawodu „Glazurnik” wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Obywatelskiego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". Po zdaniu egzaminu końcowego osadzeni zdobyli kwalifikacje, które otworzą im drogę na nowe możliwości pracy po zakończeniu odbywania kary w zakładzie karnym.


 

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Lewandowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej